Sometimes we need to die

We must always remember that, sadly, there will always be a next Ondoy...
Sometimes...

We need to die a little to live longer, better.

We need to fall to rise up again.

We need to stop in order to continue.

We need to make mistakes to learn.

We sorrow to feel the sweetness of joy.

We need to cry so we can later smile.

We need to shout to break a silence.

We need to silent ourselves to be heard.

Sometimes, we need Ondoy to make us realize that...

there is something far greater than all of us;

we, Filipinos, are very much capable of uniting together for a cause;

there's a hero within us all;

there's hope;

there's always a tomorrow;


rains revisit;

there will always be another storm;

there's always a next Ondoy waiting to happen.

We need to learn.

(Arab News, a daily English newspaper in Saudi Arabia, carried today an editorial about Ondoy's wrath. In part, it reads: "...Philippines has made it clear that it cannot cope with a disaster...The world must be generous. Saudi Arabia in particular must be generous. It has special reason to be so. This country would not be where it is today without the contributions over the years from millions of Filipinos. Plumbers, electricians, drivers, secretaries, office managers, mechanics, accountants — the list of jobs that Filipinos have filled and continue to fill is endless. Where would the Kingdom’s hospitals be without the army of Filipino nurses who are the backbone of the service? It does not bear thinking about."

Full article here.

11 Responses

 1. Vajarl says:

  It's a very depressing thought, especially now that we are still recovering from what happened. But it doesn't mean that it's not true. It's just.. sad.

 2. Makis says:

  It is true that Filipinos always come together as one when we're hit the hardest. I really hope that our country will get out of this taller than ever.

  That article is great!

 3. Anonymous says:

  You're right there will always be another storm. I hope everyone would learn to be more loving and appreciative of others and nature as well. In the end, the only thing that would matter is how we lived and loved.

 4. The Pope says:

  Sa Bagyong Ondoy muling sinukat ang determinasyon ng mga Pilipino na humarap sa malaking dagok ng buhay. Muling pinatunayan na sa kabila ng matinding kalamidad, mahirap o mayaman, at anuman ang pananampalataya, sama-samang haharapin ang kalamidad at magkakaisa para magtulungan.

  Marami pang bagyo ang darating sa ating buhay at ito ay hindi mapipigilan at maiiwasan, at muli, ipapakita natin sa buong mundo na kakayanin natin lahat ng mga hilahil sa buhay. Nawa'y mapaghandaan na natin ito ng mabuti, maging responsableng mamamayan at may matibay na pananampalataya upang mapagwagian ang anumang unos sa darating na bukas.

 5. HalfCrazy says:

  Hey there!

  Wow, that article almost moved me into tears. I'm just.. prouder than ever to be a Filipino. I know we'll get through everything! We always get over things, we Filipinos. We're survivors! :)

  Much Love,

 6. Ken says:

  Ive read that article too Nebz. I nod, and yes it is true. But We can come out of this with a sense of pride, because, yes, after the storm the sun will still shine, and hope it will be brighter than ever.

  Ang kawawang bayan ko...

 7. The thoughts of the poem maybe sad but it is absolutely true. I hope we can learn to cope with this kind of calamity.

 8. mahusay...paglipas ng dilim may liwanag na bukas.

 9. RJ says:

  Thanks for sharing an excerpt from the Arab News. I hope na Arab ang nagsulat niyan. o",)

  Na-impress at na-inspire naman ako sa poetry. Kayo Kuya Nebz, naranasan niyo na po bang 'mamatay'?

 10. 2ngaw says:

  Naisip mo ba pre ung nasa likod ng entry ng Arab News?...

  Nagagawa nating mga OFW na iangat ang ekonomiya ng isang bansa ngunit sarili nating bansa ay wala tayong magawa...Kung sana naging maayos ang drainage system ng Pinas hindi naman mangyayari ang pagbaha eh, biruin mo 9 hours na pag ulan lang pero grabe ang pagbaha...nasa atin ang problema eh, hindi galing sa taas ang problema...

  Ngayon, kung sa Pinas natin ginagawa ang mga bagay na nagpapaangat ng ekonomiya ng ibang bansa, mangyayari pa kaya ang tulad ng pinsalang ginawa ni Ondoy?

 11. Anonymous says:

  Salamat sa pagdalaw, mga kapatid.

  Ilang beses na ring akong binawian ng buhay. Pero sa bawat kamatayan, bagong Nebz ang bumangon.

  Ang maiksing akda ko ay upang maghatid ng paalala na laging may mananalanta sa atin -- kaloob man ng Diyos o gawang tao -- at dapat tayong maging handa.

  Sa pagkakaisa lamang natin makakaya ang ating mga suliranin sa buhay.

Leave a Reply

Seven last works

Get me via email

Receive the Word and 'graphics 540' via email by typing your address here.


Archives

Powered By Blogger

Daily dose 540

The Lord's instructions.
Written. Drawn. Designed.
Mostly in bumper sticker format (540px width).

Visits